Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Sơ kết công tác Quân sự, quốc phòng 06 tháng đầu năm 2019

           Ngày 24/7/2019, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa An tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 06 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

06 tháng đầu năm, Ban chỉ huy Quân sự đã làm tốt chức năng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện trên các mặt công tác. Duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tham gia tập huấn cán bộ ở các cấp đảm bảo thời gian, quân số đúng quy định. Thường xuyên nắm chắc và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ tại chức về số lượng và chất lượng, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ SQ, QNCN trong đơn vị. Đôn đốc các xã, thị trấn huấn luyện dân quân năm thứ hai đến năm thứ tư 2019 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đến nay đã huấn luyện xong 13/21 đơn vị cơ sở. Tổ chức tuần tra độc lập 181 lần, tuần tra phối hợp 136 lần. Tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện làm tốt công tác giao nhận quân năm 2019 với 90 công dân lên đường nhập ngũ. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở được 05 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4 và người có uy tín ở khu dân cư. Thực hiện công tác huấn luyện kết hợp với dân vận làm đường bê tông, nạo vét kênh mương, giúp đỡ gia đình chính sách với hơn 350 ngày công lao động. Quyên góp, ủng hộ các loại quỹ được 20 triệu đồng. Tổ chức chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độ theo đúng quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ nộp cấp trên 157 hồ sơ hưởng chế độ chính sách các loại…

6 tháng cuối năm 2019, Ban CHQS huyện Hòa An tiếp tục duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tăng cường luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ; Tổ chức huấn luyện tại chức cơ quan, trung đội dân quân cơ động trực thuộc huyện, dân quân binh chủng theo kế hoạch; Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự các xã Hồng Việt, Lê Chung, Ngũ Lão, Quang Trung, Bạch Đằng bảo đảm an toàn tuyệt đối, sát thực tế địa phương.

 

Nông Khuyên – Thúy Vinh – Phạm Hà

                                     Trung tâm VH – TT Hòa An