Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

TT Huyện ủy

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 BẾ THANH TỊNH BÍ THƯ
2 BẾ ĐẶNG HÙNG PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
3 BẾ ĐẶNG CHUYÊN PHÓ BI THƯ, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN