Thông báo lỗi

Notice: Undefined offset: 1 trong counter_get_browser() (dòng 70 của /home/caobang3/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hội nông dân

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT
1 TRẦN LÃ DŨNG CHỦ TỊCH  
2  BẾ HỒNG THUỴ PHÓ CHỦ TỊCH